Skip to content Skip to footer

Opći akti

Statut Knjižnice i čitoanice Popovača

od 11.03.2022.

Odluka o reviziji

11.03.2022.

Odluka o privremenoj obustavi rada Knjižnice i čitaonice Popovača

donesene i objavljene 19.03.2020.

Izmjene i dopune Statuta Knjižnice i čitaonice Popovača

Statut Knjižnice i čitaonice Popovača

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu

Pravilnik o načinu i uvjetima korištenja knjižnične građe

Izmjene i dopune Pravilnika o načinu i uvjetima korištenja knjižnične građe

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o zaštiti arhivskoga i registraturnoga gradiva Knjižnice i čitaonice Popovača

Izmjene i dopune Pravilnika o zaštiti arhivskoga i registraturnoga gradiva Knjižnice i čitaonice Popovača