Hrvatski latinisti=Croatici auctores qui latine scripserunt I : iz latiniteta 9-14. stoljća, pisci 15 i 16. stoljeća: ex monumentis latinis saec.IX-XIV, auctores saec.XV et XVI

Autor:
Anonimni / Više autora

Nakladnik:
Zora; Matica Hrvatska : Zagreb, 1969

Predmet:
latinisti srednji vijek Marulić Marko

Odjelni smještaj:
Odjel za odrasle, Zbirka: Sabrana djela

Klasifikacija:
821.163.42-821 - Hrvatska književnost