[Autor] Janko Polić Kamov | Ukupno jedinica: 12

Potraži naslov od autora [Janko Polić Kamov]:

Članci i feljtoni, pisma

Polić Kamov Janko

Rijeka : Izdavački centar Rijeka, 2000

Raspoloživo.

Odjel za odrasle

Više>>>

Ispovijest heroja naših dana

Ispovijest heroja naših dana

novele i lakrdije

Polić Kamov Janko

Koprivnica : Šareni dućan, 2010

Raspoloživo.

Odjel za odrasle

Više>>>

Isušena kaljuža

Polić Kamov Janko

Rijeka : Izdavački centar Rijeka, 2000

Raspoloživo.

Odjel za odrasle

Više>>>

Isušena kaljuža

Polić Kamov Janko

Zagreb : Večernji list, 2004

Raspoloživo.

Odjel za odrasle

Više>>>

Izabrana djela I 1. sv

pjesme, lakrdije i novele

Polić Kamov Janko

Zagreb : Matica hrvatska, 2007

Raspoloživo.

Odjel za odrasle

Više>>>

Izabrana djela II.

Polić Kamov Janko

Zagreb : Matica hrvatska, 2016

Raspoloživo.

Odjel za odrasle

Više>>>

Pjesme, novele

Polić Kamov Janko

Vinkovci : Riječ, 1997

Raspoloživo.

Odjel za odrasle

Više>>>

Pjesme, novele

Polić Kamov Janko

Vinkovci : Riječ, 1997

Raspoloživo.

Odjel za odrasle

Više>>>

Pjesme, novele i lakrdije

Polić Kamov Janko

Rijeka : Izdavački centar Rijeka, 2000

Raspoloživo.

Odjel za odrasle

Više>>>

Pjesme, novele, drame, eseji 83. sv

Polić Kamov Janko

Zagreb : Zora ; Matica hrvatska, 1968

Raspoloživo.

Odjel za odrasle

Više>>>

Tragedija mozgova

tri scene

Polić Kamov Janko

Zagreb : Matica hrvatska, 2007

Raspoloživo.

Odjel za odrasle

Više>>>