Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Plan malih nabava, bagatelne nabave procjenjene vrijednosti do 200.000,00 kn za 2014. godinu

KNJIŽNICA I ČITAONICA POPOVAČA
MB: 02039800
OIB: 37554807206

Na osnovi članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90./2011,83/13,143/13) ravnateljica Knjižnice i čitaonice Popovača donosi PLAN MALIH NABAVA, BAGATELNE NABAVE PROCJENJENE  VRIJEDNOSTI DO 200.000,00 kn ZA 2014. GODINU

 

RedBr.   konto   naziv  Procjenjena vrijednost nabave  Pdv 25%, 10%, 5%   Plan ukupno  Postupak i način nabave
1. 3221 Uredski materijali i ostali mater. rashodi 31.800 7.950 39.750 Bagatelna nabava
1.1. Uredski materijali 8.288 2.072 10.360 Bagatelna nabava
1.2. Literatura 10.400 2.600 13.000 Bagatelna nabava
1.3 Materijal i sredstva za čišćenje 1.400 350 1.750 Bagatelna nabava
1.4. . Materijali za higijenske potrebe 1.544 386 1.930 Bagatelna nabava
1.5 Ostali materijali-likovni 10.168 2.542 12.710 Bagatelna nabava
2. 3223 Energija 43.600 10.900 54.500 Bagatelna nabava
2.1. Električna energija 18.000 4.500 22.500 Bagatelna nabava
2.2 Plin 25.600 6.400 32.000 Bagatelna nabava
3. 3224 Materijali i djelovi za tek.  I inv. održavanje 2.240 560 2.800 Bagatelna nabava
4. 3225 Sitan inventar 3.200 800 4.000 Bagatelna nabava
5. 3227 Službena radna i zaštitna odeća i obuća 1.000 250 1.250 Bagatelna nabava
6. 3231 Usluge telefona i pošte 10.184 2.546 12.730 Bagatelna nabava
6.1 Usluge telefona i interneta 5.784 1.446 7.230 Bagatelna nabava
6.2 Usluge pošte 4.400 1.100 5.500 Bagatelna nabava
7. 3232 Usluge tekućeg i inv. održ. 10.496 2.624 13.120 Bagatelna nabava
7.1. Usl. tekuć i inv. održ. građevinskog objekta 5.280 1.320 6.600 Bagatelna nabava
7.2 Usl. tekuć i inv. održ. postrojenja o opreme 5.216 1.304 6.520 Bagatelna nabava
8. 3233 Usluge promodžbe i informiranja 3.456 864 4.320 Bagatelna nabava
9. 3234 Komunalne usluge 2.800 400 3.200 Bagatelna nabava
9.1 Opskrba vodom 1.636 164 1.800 Bagatelna nabava
9.2 Iznošenje i odvoz smeća 800 200 1.000 Bagatelna nabava
9.3 Ostale komunalne usluge 364 36 400 Bagatelna nabava
10. 3236 Zdravstvene usluge 4.000 1.000 5.000 Bagatelna nabava
11. 3237 Intelektualne usluge 33.064 8.266 41.330 Bagatelna nabava
11.1 Ugovori o dijelu 3.544 886 4.430 Bagatelna nabava
11.2 Ostale intelektualne usluge 29.520 7.380 36.900 Bagatelna nabava
12. 3238 Računalne usluge 6.720 1.680 8.400 Bagatelna nabava
12.1 Usluge ažuriranja rač.baza 5.600 1.400 7.000 Bagatelna nabava
12.2 Ostale računalne usluge 1.120 280 1.400 Bagatelna nabava
13. 3239 Ostale usluge 6.000 1.500 7.500 Bagatelna nabava
13.1 Grafičke i tiskarske usluge 2.160 540 2.700 Bagatelna nabava
13.2 Usluge čuvanja imovine i os. 3.840 960 4.800 Bagatelna nabava
14. 3292 Premije osiguranja 3.144 786 3.930 Bagatelna nabava
14.1 Premije osiguranja imovine 1.760 440 2.200 Bagatelna nabava
14.2 Premije osiguranja zaposl. 1.384 346 1.730 Bagatelna nabava
15. 3293 Reprezentacija 3.264 816 4.080 Bagatelna nabava
16. 3299 Ostali nespomenuti rashodi 2.000 500 2.500 Bagatelna nabava
17. 4227 Uređaji strojevi i oprema 8.000 2.000 10.000 Bagatelna nabava
18. 4241 Knjige u knjižnicama 103.238 6.762 110.000 Bagatelna nabava
18.1 Knjige u knjižnicama 95.238 4.762 100.000 Bagatelna nabava
18.2 DVD 8.000 2.000 10.000 Bagatelna nabava
19. 4262 Ulaganja u računalne progr. 4.760 1.190 5.950 Bagatelna nabava

Leave a Reply

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.