Opći akti

Statut Knjižnice i čitaonice Popovača Otvori
Izmjene i dopune Statuta Knjižnice i čitaonice Popovača Otvori
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu  Otvori
Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu  Otvori
Pravilnik o načinu i uvjetima korištenja knjižnične građe  Otvori
Izmjene i dopune Pravilnika o načinu i uvjetima korištenja knjižnične građe  Otvori
Pravilnik o zaštiti na radu  Otvori
Pravilnik o zaštiti od požara  Otvori
Pravilnik o zaštiti arhivskoga i registraturnoga gradiva Knjižnice i čitaonice Popovača  Otvori
Izmjene i dopune Pravilnika o zaštiti arhivskoga i registraturnoga gradiva Knjižnice i čitaonice Popovača  Otvori
Zakoni u knjižničarskoj djelatnosti  Otvori

Ova stranica otvorena je 2,909 puta.