Obljetnice u veljači 2019.

Obljetnice u veljači 2019.

SVJETSKI DAN ZAŠTITE MOČVARA – 2.2.

LESKOVAR, Janko – 70 godina smrti, 4.2.1949.

PREŠEREN, France – 170 godina smrti, 8.2.1849.

RADIĆ, Antun – 100 godina smrti, 10.2.1919.

DARWIN, Charles – 210 godina rođenja, 12.2.1809.

MEĐUNARODNI DAN MATERINSKOG JEZIKA (UNESCO) – 21.2.

KAESTNER, Erich – 120 godina rođenja, 23.2.1899.

8. veljače 2019 / Obljetnice

Podijeli članak


Ova stranica otvorena je 435 puta.