Kratke upute za pretraživanje e-kataloga

  • Knjižnu građu možete pretraživati po naslovu i podnaslovu, autoru, izdavaču i predmetu djela.
  • Pretraživanje je moguće bez prijave u svim dijelovima aplikacije.
  • U e-katalogu moguće je pronaći više podataka o građi klikom na poveznice autora, izdavača ili klikom na poveznicu "Više>>>" ili klikom na fotografiju omota ako postoji.
  • U e-narudžbi vidljivi su samo osnovni podaci za narudžbu. Klikom na fotografiju omota (ako postoji) ili na poveznicu "Provjera kolica narudžbe" odlazite u kolica e-narudžbe. Za e-narudžbu morate biti registrirani i prijavljeni. Kada potvrdite narudžbu više ne možete raditi nove narudžbe sve dok ne dođete po prethodno naručenu građu. Zbog toga, tek kada ste sigurni u Vaš odabir onda potvrdite narudžbu.
  • U e-pričuvi vidljivi su samo osnovni podaci za pričuvu. Klikom na fotografiju omota (ako postoji) ili na poveznicu "Provjera kolica pričuve" odlazite u kolica e-pričuve. Za e-pričuvu morate biti registrirani i prijavljeni.

  • Ako radite e-narudžbu ili e-pričuvu NE ZABORAVITE ju potvrditi. Nepotvrđena narudžba ili pričuva neće biti obrađena.
    Obvezno se odjavite ako ste bili prijavljeni.