Arheološka zbirka Franjevačkog samostana u Sinju

Autor:
Anonimni / Više autora

Nakladnik:
Franjevački samostan Čudotvorne Gospe Sinjske; Ogranak Matice hrvatske Sinj : Sinj, 2008

Predmet:
arheološka baština Sinj katalog

Odjelni smještaj:
Odjel za odrasle, Zbirka: Referentna zbirka

Klasifikacija:
903/904 - Predhistorija. Kulturni ostaci povijesnih vremena