Financiranje i nabava

Rebalans za 2021. godinu (objavljen 28.12.2021.) Otvori
Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti za 2019. godinu 2. dio (objavljen 02.03.2021.) Otvori
Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti za 2019. godinu 1. dio (objavljen 02.03.2021.) Otvori
Fiskalna odgovornost za 2020. godinu (objavljeno 02.03.2021.) Otvori
Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2020. godinu (objavljeno 02.03.2021.) Otvori
Bilješke uz financijski izvještaj za 2020. godinu (objavljen 05.02.2021.) Otvori
Financijski izvještaj za 2020. godinu (objavljen 05.02.2021.) Otvori
Plan nabave za 2021.godinu (objavljen 31.12.2020.) Otvori
Pregled sklopljenih ugovora – Registar nabave za 2020. godinu (objavljen 31.12.2020.) Otvori
Rebalans za 2020. godinu (objavljen 09.11.2020.) Otvori
Bilješke uz financijski izvještaj za 01.01.-30.06.2020. godinu – ispravak (objavljen 17.07.2020.) Otvori
Financijski izvještaj za 01.01.-30.06.2020. godinu – ispravak (objavljen 17.07.2020.) Otvori
Bilješke uz financijski izvještaj za 01.01.-30.06.2020. godinu (objavljen 10.07.2020.) Otvori
Financijski izvještaj za 01.01.-30.06.2020. godinu (objavljen 10.07.2020.) Otvori
Procedura blagajničkog poslovanja u Knjižnici i čitaonici Popovača (objavljen 06.03.2020.) Otvori
Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga (objavljen 06.03.2020.) Otvori
Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti za 2019. godinu 2. dio (objavljen 06.03.2020.) Otvori
Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti za 2019. godinu 1. dio (objavljen 06.03.2020.) Otvori
Fiskalna odgovornost za 2019. godinu (objavljeno 06.03.2020.) Otvori
Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu (objavljeno 06.03.2020.) Otvori
Plan nabave za 2020.godinu (objavljen 31.12.2019.) Otvori
Financijski plan nabave za 2020.godinu (objavljen 04.11.2020.) Otvori
Rebalans za 2019. godinu (objavljen 05.12.2019.) Otvori
Pregled sklopljenih ugovora – Registar nabave za 2019. godinu (objavljen 05.02.2020.) Otvori
Bilješke uz financijski izvještaj za 2019. godinu (objavljen 05.02.2020.) Otvori
Financijski izvještaj za 2019. godinu (objavljen 05.02.2020.) Otvori
Fiskalna odgovornost za 2018. godinu (objavljeno 06.03.2019.) Otvori
Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu Otvori
Financijski plan nabave za 2019.godinu (objavljen 06.02.2019.) Otvori
Plan nabave za 2019.godinu (objavljen 31.12.2018.) Otvori
Rebalans za 2018. godinu (objavljen 06.02.2019.) Otvori
Pregled sklopljenih ugovora – Registar nabave za 2018. godinu (objavljen 04.02.2019.) Otvori
Financijski izvještaj za 2018. godinu (objavljen 04.02.2019.) Otvori
Bilješke uz financijski izvještaj za 2018. godinu (objavljen 04.02.2019.) Otvori
Pravilnik o provedbi jednostavne nabave u Knjižnici i čitaonici Popovača Otvori
Odluka o članovima stručnog povjerenstva u postupku jednostavne nabave u Knjižnici i čitaonici Popovača Otvori
Plan nabave za 2018.godinu Otvori
Plan jednostavne nabave za 2018.godinu Otvori
Financijski izvještaj za 2017. godinu (objavljen 05.02.2018.) Otvori
Bilješke uz financijski izvještaj za 2017. godinu Otvori
Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2016. godinu Otvori
Financijski izvještaj za 2016. godinu Otvori
Pregled sklopljenih ugovora – Registar nabave za 2016. godinu  Otvori
Plan nabave za 2017.godinu Otvori
Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2015. godinu Otvori
Fiskalna odgovornost za 2015. godinu Otvori
Financijski izvještaj za 2015. godinu-ispravak Otvori
Financijski izvještaj za 2015. godinu Otvori
Pregled sklopljenih ugovora – Registar nabave za 2015. godinu  Otvori
Plan nabave za 2016.godinu Otvori
Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2014. godinu Otvori
Fiskalna odgovornost za 2014. godinu Otvori
Plan nabave za 2015.godinu Otvori
Procedura naplate prihoda  Otvori
Procedura zaprimanja i kontrole računa  Otvori
Procedura stvaranja ugovornih obaveza  Otvori
Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa  Otvori

Ova stranica otvorena je 5,439 puta.