Kategorija: Obljetnice

MIHANOVIĆ, Antun – 150. god. smrti, 14.11.
BRUCKNER, Anton – 95. god. smrti, 15.11.
MEĐUNARODNI DAN TOLERANCIJE, 16.11.
SIENKIEWICZ, Henryk – 95. god. smrti, 15.11.
DAN SJEĆANJA NA VUKOVAR, 18.11.
COLLODI, Carlo – 185. god. rođenja, 24.11.
HEGEDUŠIĆ, Krsto – 110. god. rođenja, 26.11.
BELLINI, Giovanni (Giambelino) – 495. god. smrti, 29.11.

KVATERNIK, Eugen-140 god. smrti, 11.10.
BRUCKNER, Anton-115 god. smrti, 11.10.
KOZARČANIN, Ivo-100 god. rođenja, 14.10.
GORJANOVIĆ-KRAMBERGER, Dragutin-155 god. rođenja, 25.10.
PICASSO, Pablo-130 god. rođenja, 25.10.
SVJETSKI DJEČJI DAN- 27.10.
LISZT, Franz-200 god. rođenja, 22.10.
DIDAKTIČKE IGRE U KNJIŽNICI

ZRINSKI, Nikola Šubić-445 god. smrti, 07.09.
DVORŽAK, Antonin Leopold-170 god. rođenja, 08.09.
MEĐUNARODNI DAN PISMENOSTI-08.09.
DANTE, Alighieri-690 god. smrti, 13.09.
ZORANIĆ, Petar-475 god. romana “PLANINE”, 20.09.
MEĐUNARODNI DAN MIRA-21.09.

KOLUMBO, Kristofor-560 god. rođenja, 08.1451.
MEĐUNARODNI DAN MLADIH(UN) – 12.08.
SCOTT, Walter-240 god. rođenja, 15.08.1771.
GARCIA LORCA, Federico-75 god. smrti, 19.08.1936.
KOZARAC, Josip-105 god. smrti, 21.08.1906.
DREISER, Theodor-140 god. rođenja, 27.08.1871.

UJEVIĆ, Augustin Tin-120 god. rođenja, 05.07.
TESLA,Nikola-155 god. rođenja, 10.07.
PROUST,Marcel-140 god. rođenja, 10.07.
SVJETSKI DAN STANOVNIŠTVA-11.07.
REBRANDT-405 god. rođenja, 15.07.
DEMETER,Dimitrije-200 god. rođenja, 21.07.

CORNEILLE, Pierre-405. god. rođenja, 06.06.
ZRINSKI, Petar-390. god. rođenja, 06.06.
FRAUNHOFER, Joseph-185. god. smrti, 07.06.
SVJETSKI DAN OCEANA-08.06.
ALBINONI, Tomaso-340. god. rođenja, 08.06.
„Život je prekratak da biste neprestano bili ogorčeni“ (ROBIN SHARMA)

SIENKIEWICZ, Henryk-165 god. rođenja, 05.05.1846.
FREUD, Sigmund-155 god. rođenja, 06.05.1856.
MEĐUNARODNI DAN OBITELJI-15.05.
BOŠKOVIĆ, Ruđer Josip-300 god. rođenja, 18.05.1711.
IBSEN, Henrik-105 god. smrti, 23.05.1906.
NAZOR, Vladimir-135 god. rođenja, 30.05.1876.

BAUDELAIRE, Charles-190 god.rođenja, 09.04.1821.
DAN HRVATSKE KNJIGE-22.04.
DAN PLANETA ZEMLJE-22.04.
MARULIĆ, Marko-Judita-510 godišnjica, 22.04.1501.
CERVANTES Saavedra, Miguel de-395 god.smrti, 23.04.1616.

STAHULJAK, Višnja-85 god. rođenja, 10.03.1926.
RABUZIN, Ivan-90 god. rođenja, 27.03.1921.
LJUBAV I ZLOBA, prva izvedba-165. godišnjica, 28.03.1846.
WOOLF, Virginia-70 god. smrti, 28.03.1941.
RAŠKAJ, Slava-105 god. smrti, 29.03.1906.

SVJETSKI DAN ZAŠTITE MOČVARA – 02.02.
KOZARČANIN, Ivo – 70 godina smrti, 04.02.1941.
DICKENS, Charles – 199 godina rođenja, 07.02.1812.
DOSTOJEVSKIJ, Fedor Mihajlovič – 130 godina smrti, 09.02.1881.
LESSING, Gotthold Ephraim – 230 godina smrti, 15.02.1781.
KAESTNER, Erich – 112 godina rođenja, 23.02.1899.
STARČEVIĆ, Ante – 115 godina smrti, 27.01.1896.

LONDON, Jack – 135 god. rođenja
CHRISTIE, Agatha – 35 god. smrti
JOYCE, James – 70 god. smrti
DAN MEĐUNARODNOG PRIZNANJA REPUBLIKE HRVATSKE – 15.01.
KIPLING, Rudyard – 75 god. smrti
BEGOVIĆ, Milan – 135 god. rođenja
BACON, Francis – 450 god. rođenja
MOZART, W.A. – 255 god. rođenja
VERDI, Guiseppe – 110 god. smrti

ILKE, Rainer Maria – 135. godina rođenja
BEETHOVEN, Ludwig van – 240. godina rođenja
CESARIĆ, Dobriša – 30. godina smrti
VIDOVIĆ, Emanuel – 140. godina rođenja
KAŠIĆ, Bartol – 360. godina smrti
ALAGOVIĆ, Aleksandar – 250. godina rođenja


Ova stranica otvorena je 1,076 puta.