Dobro došli

BiblosWeb aplikacija omogućava pretraživanje knjižnog fonda, pregled posudbe, produljenje roka vraćanja knjiga, pregled vaših podataka, pregled i stvaranje pričuve te pregled pročitanih knjiga. Sve nepravilnosti u radu stranica molim uputiti na adresu: Admina Hvala.

Uvjeti korištenja - više o uvjetima...

Brza pretraga: